Agro-Tech w Minikowie zaprasza już 19 czerwca 2021

Misją targów jest przede wszystkim prezentacja innowacyjnych produktów, technologii i usług z różnych branż i dziedzin. Są także miejscem bezpośredniego kontaktu i spotkań nie tylko biznesowych, ale również potencjalnych nabywców prezentowanych innowacji. W tą misję doskonale wpisują się Targi AGRO-TECH, które od ponad czterdziestu lat zajmują ugruntowaną pozycję wśród całorocznego programu rolniczych imprez wystawienniczo-targowych w Polsce. Potwierdzeniem tego faktu jest coroczna, wysoka frekwencja i zainteresowanie ze strony rolników. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza Państwa do Minikowa 19-20 czerwca br. na Międzynarodowe Targi Rolno - Przemysłowe AGRO-TECH, które odbędą się już po raz czterdziesty trzeci. Profesjonalne podejście do wystawców, zainteresowanie odwiedzających oraz wiedza i doświadczenie zdobyte przez lata spowodowały, że targi te zyskały miano największych w Polsce Północnej stając się jednocześnie istotnym i ważnym wydarzeniem w województwie kujawsko - pomorskim. Potwierdzeniem tego faktu jest również dziewięciokrotny tytuł TARGOWEGO LIDERA wśród imprez wystawienniczo - targowych przyznany przez wystawców uczestniczących w imprezach targowych organizowanych przez ośrodki doradztwa rolniczego z całej Polski. Targi AGRO-TECH są imprezą wystawienniczo-targową stawiająca na nowatorskie rozwiązania, której głównym celem jest prezentacja nowoczesnych rozwiązań technicznych i osiągnięć hodowlanych w produkcji zwierzęcej, a także wspieranie procesów modernizacyjnych i rozwojowych gospodarstw rolnych. Stwarzają odwiedzającym dobrą okazję do poszerzenia wiedzy, wymiany doświadczeń i zebrania niezbędnych informacji do podjęcia decyzji w procesie inwestowania i unowocześniania gospodarstw rolnych powodujących zwiększenie ich konkurencyjności. Największą powierzchnię ekspozycyjną tradycyjnie od lat zajmie technika rolnicza reprezentowana przez producentów i dealerów ciągników i maszyn rolniczych. Swoją obecność potwierdzają również producenci i firmy posiadające w swojej ofercie nawozy, środki ochrony roślin i nasiona, a także firmy zajmujące się budownictwem i wyposażeniem budynków inwentarskich, odnawialnymi źródłami energii, firmy sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem. Swoje stoisko informacyjno-promocyjne będzie miało również Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podległe agencje rolne, na którym od ekspertów można będzie uzyskać ważne informacje dotyczące finansowania różnych działań z zakresu rolnictwa i obszarów wiejskich w nowym okresie programowania. W trakcie targów odbędą się liczne konsultacje dla rolników. Podczas targów odbędzie Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych, na której zobaczyć będzie można bydło, owce, kozy, alpaki oraz zwierzęta futerkowe. AGRO-TECH to również okazja do rozstrzygnięcia regionalnych konkursów rolniczych takich jak AGROLIGA czy Bezpieczne Gospodarstwo Rolne oraz konkursów dla wystawców: o GRAND PRIX Targów czy na najbardziej Innowacyjny Produkt Targów. Możliwy będzie również zakup - bezpośrednio od producentów: materiału roślinnego, produktów spożywczych, pszczelarskich i rękodzieła ludowego. Równocześnie z Targami AGRO-TECH Minikowo odbędzie się druga edycja Krajowych Dni Pola 2021 – Święta pola - unikalnego w skali kraju wydarzenia, inspirowanego prezentacją bogatej oferty firm zaopatrujących polskie rolnictwo w środki do produkcji polowej. Na ponad 13 ha polowych demonstracji zobaczyć będzie można 500 odmian roślin uprawnych (wzbogacających płodozmian, poprawiających strukturę gleby czy tez roślin niszowych) i ponad 100 demonstracji branżowych. Głównym celem tej czerwcowej imprezy będzie prezentacja dorobku polskiej hodowli roślin oraz osiągnieć instytutów naukowych, uczelni i podmiotów obsługujących rolników. Wydarzenie to, ma na celu również integrację polskiej branży nasiennej, otwieranie polskiego rynku na świat, transfer wiedzy i technologii do producentów rolnych oraz wzrost samooceny uczestników branży i jej partnerów. A wszystko pod hasłem „Europejskiego Zielonego Ładu na polskich polach”. To właśnie 19-20 czerwca br. w Minikowie rolnicy z całej Polski znajdą nowe, interesujące rozwiązania dla swoich gospodarstw. Informacja: KPODR w Minikowie