Kwasy huminowe i fulwowe

  • Dodano: Środa, 17 marca 2021

Zabiegi z użyciem nawozów biostymulujących coraz powszechniej włączane są do tradycyjnej agrotechniki. Ten segment nawożenia rozwija się wyjątkowo intensywnie. Wielu rolników uznaje zalety tego typu preparatów i zaczyna je masowo stosować, z korzyścią dla upraw i konsumentów. Na rynek trafia coraz więcej produktów, które nie tylko wzbogacają glebę w składniki odżywcze niezbędne roślinom, ale spełniają szereg dodatkowych funkcji, jak choćby poprawa żyzności gleby czy aktywacja kiełkowania i rozwoju systemu korzeniowego. Jaki produkt wybrać? Związków aktywnych i substancji zawartych w nawozach jest wiele. Każda z nich w odmienny sposób oddziałuje na rośliny i glebę. Poznanie tych substancji może ułatwić dobór odpowiedniego nawozu, który zaspokoi aktualne zapotrzebowanie plantacji. Generalnie nadrzędnym celem ich stosowania jest zwiększenie plonów i poprawa ich jakości. Niektóre z nich poprawiają też parametry gleby, zwiększają jej żyzność. Przykładem tego typu nawozów są te wzbogacone w kwasy humusowe. Warto zatem przyjrzeć się tym kwasom i ich wpływowi na kondycję roślin i stanowiska, na którym są uprawiane.
Kwasy humusowe wchodzą w skład próchnicy glebowej. Wyróżnia się dwie podstawowe grupy tych związków – kwasy huminowe i fulwowe. Jednym ze wskaźników jakości próchnicy jest stosunek zwartości węgla kwasów huminowych do węgla kwasów fulwowych. Większe wartości tego stosunku charakteryzują żyźniejsze gleby.
Kwasy humusowe to naturalny składnik próchnicy. Cechują się zdolnością do wiązania nierozpuszczalnych jonów metali, tlenków i wodorotlenków i powolnego ich uwalniania w miarę zapotrzebowania roślin. Poprzez stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju pożytecznych mikroorganizmów glebowych wpływają na poprawę struktury gleby – tworzenie struktury gruzełkowej – co przekłada się na optymalne stosunki wodno-powietrzne gleby. Zwiększają pojemność wodną przez co zmniejszają zagrożenie suszą. Następuje również znacząca poprawa pojemności sorpcyjnej będąca przede wszystkim efektem działania kwasów fulwowych, które zwiększają zatrzymywanie jonów w kompleksie sorpcyjnym we wszystkich rodzajach gleb, co sprawia, że dostępność składników mineralnych dla roślin jest zwiększona. Frakcja ta ogranicza także proces bielicowania gleb – wypłukiwania tlenków żelaza, krzemionki, fosforu i manganu w głąb gleby, co pogarsza jej właściwości fizyczne i sprzyja wymywaniu składników pokarmowych. Należy pamiętać, iż tylko prawidłowa struktura gleby i jej zasobność w powietrze stanowi o występowaniu pożytecznych mikroorganizmów tlenowych takich jak bakterie, grzyby i promieniowce. Kwasy huminowe zwiększają aktywność biologiczną gleb. Neutralizują pH. Ponadto wzbogacają glebę w substancje organiczne i mineralne, poprawiają dostępność składników odżywczych – aktywują wzrost korzeni. Zawarte w próchnicy substancje o charakterze „antybiotyków” wzmacniają procesy fizjologiczne roślin. Wykazują działanie naturalnych katalizatorów tych reakcji.
Kwasy humusowe są produktem rozkładu resztek organicznych. Te zawarte w specjalistycznych nawozach najlepszej jakości na ogół pozyskiwane są z leonardytów (produkt milionów lat rozkładu roślin bez dostępu powietrza). Aktywność kwasów z tego źródła jest kilkukrotnie wyższa niż tych uzyskanych w wyniku kompostowania czy pochodzących z obornika, co determinowane jest całkowitym rozkładem substancji organicznych.
Efektywnym rozwiązaniem jest zastosowanie zrównoważonego płynnego ekstraktu kwasów huminowych i fulwowych, który dodatkowo został wzbogacony potasem. Poprawia wschody i status wegetatywny upraw, wzmacnia wzrost korzeni, podnosi poziom odżywienia roślin, stymuluje rozwój mikroorganizmów glebowych, zapewnia wzrost zawartości próchnicy i poprawia strukturę gleby i retencję wody. Kamasol Black dostarcza w sposób zbilansowany niezbędne dla żyzności gleby składniki w postaci kwasów humusowych i fulwowych. Stymuluje  rozwój mikroorganizmów glebowych, przez co przyczynia się do poprawy podstawowych parametrów gleby. Jest bogatym źródłem węglowodanów dzięki związkom organicznym zawartym w produkcie. Silnie stymuluje rozwój korzeni, wzmacnia efekt chelatowania makro i mikroelementów, zapobiegając niedoborom odżywczym roślin. Dzięki równowadze kwasów fulwowych i humusowych może być stosowany także dolistnie, dostarczając roślinie węgiel organiczny oraz stanowiąc biologiczną chelatację dla substancji odżywczych.
Warto rozważyć włączenie produktów zawierających kwasy humusowe do programu nawożenia. Lista korzyści wynikających z ich stosowania jest ogromna. Oprócz poprawy ilościowej i jakościowej plonów oraz żyzności stanowiska zastosowanie tego typu preparatów pozwala na zredukowanie nakładów na nawożenie mineralne. Nie można też zapominać o korzyściach prośrodowiskowych. Gleby, które charakteryzują się z wysoką zawartością kwasów humusowych w mniejszym stopniu narażone są na wypłukiwanie składników pokarmowych, w tym azotanów.

Anna Rogowska
 

« Powrót do listy artykułów