Stimudigest® Kiedy krowy nie mają apetytu....

Często krowa po wycieleniu lub po przebytej chorobie nie chce jeść, mimo że teoretycznie jest zdrowa. Temperatura ciała poniżej 39,5 C, lekarz zrobił wszystko co możliwe. Ty czujesz się bezradny i nie wiesz co robić. Krowa chudnie i zostaje skierowana na ubój. 
W Sano Agrar Institut mieliśmy w ostatnich 2 latach ponad 3000 wycieleń i też zetknęliśmy się z problemem braku apetytu. Zaczęliśmy badać tego przyczyny, szukaliśmy rozwiązań. 
Wskutek tych doświadczeń opracowaliśmy wspólnie ?z naszymi lekarzami weterynarii produkt, po którym krowa odzyskuje apetyt, zaczyna jeść. Żwacz musi pracować, musi być czynny. Brak apetytu powoduje ostatecznie przemieszczenie trawieńca. Rozważ ile kosztuje operacja i spadek wydajności. 
Po wielu negatywnych i pozytywnych doświadczeniach opracowaliśmy preparat Stimudigest®, który najlepiej aktywuje żwacz. 
Podaj krowie zdrowe, świeże siano i dawkę TMR,  po Stimudigest® krowa właśnie na to ma apetyt.
Stimudigest® powinien być stosowany jako wlew dożwaczowy za pomocą Sano Drenching Set
 
www.sano.pl